Hvorfor terapi?

 
Udgangspunktet for at starte i terapi kan være meget forskelligt. Ofte vil der være en konkret udløsende faktor, mens det i andre tilfælde er en mere langvarig tilstand af nedtrykthed eller stress, der gør at man kontakter en psykolog.
 
At begynde i terapi kan være svært, forstået på den måde, at følelser som måske har været gemt væk eller undgået, dukker op til overfladen igen. 
Terapien kan blive forløsende og hjælpsom på den måde, at de ubearbejdede følelser kan blive set og rummet, så der derved skabes mere plads til at du kan leve dit liv her og nu, fremfor at hænge fast i ikke længere hensigtsmæssige mønstre skabt i tidligere relationer.
Derudover skabes der en øget bevidsthed om netop egne mønstre og dynamikker, så du hjælpes til bedre at kunne navigere i dit eget liv.
 
 

Sådan arbejder jeg

 
Som terapeut og som menneske er jeg optaget af, hvordan relationer er betydningsfulde for vores udvikling gennem hele livet.
Jeg arbejder som udgangspunkt udfra en oplevelsesorienteret ramme, det vil sige, udfra din situation her og nu. 
Jeg er interesseret i den sammenhæng, der er mellem kroppen og følelserne, og er opmærksom på også at have dette aspekt med i et terapeutisk forløb.
I en konsultation bruger jeg mine erfaringer fra både min uddannelse som psykolog og min efteruddannelse som kropsterapeut hos Manuvision. Derudover trækker jeg på mangeårig erfaring indenfor getaltteraputisk kropsterapi, og en session hos mig kan derfor byde på både samtale, bevidstgørelse af kropslige symptomer og også nogle gange kropsligt arbejde på gulv eller briks - alt efter hvad jeg mærker som relevant og hvad vi sammen finder ud af.
Louise Aaby | CVR: 32048870 | Mejlgade 28, 8000 Århus C  | Tlf.: 30236332 | louiseaaby@gmail.com